Handicap og aldring - en socialpolitisk modsætning?

 • Rostgaard, Tine (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Et forskningsprojekt der ser på overgange mellem handicap og aldring: Projektet vil se nærmere på hvordan livet leves for de handicappede som bliver ældre og for de ældre som bliver handicappede.

  Baggrunden for projektet er at vi ved at vores samfund bliver ældre. Antallet og andelen af ældre i befolkningen vil vedblive med at stige i de næste årtier. På trods af at den seneste forskning viser, at ældre i høj grad kan bevare deres funktionsevne, vil den forlængede levetid efter al sandsynlighed resultere i, at flere ældre mennesker må leve med et handicap og behov for hjælp. Samtidig har den medicinske, teknologiske og sociale udvikling bevirket, at flere mennesker med handicap lever længere og dermed opnår status som gamle, men ældre og handicappede behandles forskelligt i det sociale system.

  Forskningen i handicap har hidtil været begrænset af aldersgrænserne 18 og 65 år ud fra den betragtning, at der gælder forskellig lovgivning for børn, 18-65-årige og ældre. Vi ved, at risikoen for at erhverve handicap vokser fra en promille om året før tiårsalderen til et par procent om året i 60-års alderen. Men vi ved ikke noget om de mennesker med handicap, der passerer 65 års alderen og kommer under en ny lovgivning, eller om de ældre, som erhverver et regulært handicap og ikke blot oplever en almindelig alderdomssvækkelse.

  Det rejser spørgsmålet om, hvordan handicap og aldring forenes som fænomenologisk, juridisk og socialt begreb, i forhold til sociale rettigheder og i forhold til udviklingen i individuelle behov, men også i forhold til behovet for samfundsressourcer i de kommende år – alle spørgsmål som er i fokus for dette forskningsprojekt.

  Projektet vil se på den demografiske udvikling over de seneste årtier for mennesker med handicap som bliver ældre, og for ældre mennesker, som får et handicap. Vi vil afdække, hvilke udfordringer den demografiske udvikling skaber for velfærdsstaten, fx når de sociale rettigheder ændrer sig, når man fylder 65 år, men også i overgangen fra at være ældre til handicappet. Hvilke individuelle, sociale og juridiske definitioner bruges til at skelne mellem handicap og almindelig alderdoms­svaghed, og er der forskel i de forventninger, sociale rettigheder og forpligtelser, som henholdsvis handicappede og ældre har? Og endelig, hvordan opleves og leves overgange mellem handicap og aldring?
  Vi vil således sammenholde to overgange mellem handicap og aldring:
  1) Et menneske med egentligt handicap, som bliver ældre
  2) Et menneske, som i alderdommen udvikler et egentlig handicap

  Projektet vil føre til ny teoretisk og praktisk viden om mennesker med handicaps og ældres leve­situation og hverdagsvilkår, som kan bruges i planlægningen og implementeringen af velfærds­politik i kommunerne og til at skabe bedre sammenhæng mellem ældre- og handicaplovgivningen. Målgruppen for projektet er dermed både politikere, praktikere og forskere. Projektet gennemføres af professor MSO Tine Rostgaard (tr@dps.aau.dk), og forskningsassisten Lea Graff. Projektet finansieres af VELUX fonden.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/201201/01/2016