Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at opbygge et bredt vidensgrundlag for helhedsvurderinger i renoveringsprojekter til gavn for myndigheder og beslutningstagere fx bygherrer, bygningsejere, rådgivere med henblik i på at understøtte/fremme mere hensigtsmæssige og bæredygtige renoveringer ud fra et helhedsperspektiv.

Projektet skal på et overordnet niveau analysere forholdet mellem nedrivning/nybyg kontra renovering og at kortlægge omfanget af renoveringer ift. nedrivninger. På den baggrund skal projektet analysere klimapotentialet for renovering sammenlignet med nedrivning/nybyg. Projektet skal levere input til en informations- og vejledningsindsats om helhedsvurderinger ved renoveringer, der kan understøtte beslutningsprocesser vedrørende nedrivning/nybyg kontra renovering. I et særskilt projekt analyseres, hvorvidt det er muligt at stille krav til klimapåvirkning ved renoveringer af bygninger, samt - hvis dette vurderes muligt - hvordan et sådan krav kan udformes. Projektet om krav til klimapåvirkning ved renovering skal endvidere kortlægge, hvilke forhold der vurderes at skulle være på plads, for at et sådant krav er praktisk og økonomisk muligt at efterleve.

Projektet er støttet af Plan- og Boligstyrelsen og Energistyrelsen.
Kort titelHelhedsvurdering
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202101/09/2022

Emneord

  • Renovering