HELP+ (Human Experience Lab PLUS)

Projektdetaljer

Beskrivelse

HELP+ er et test-laboratorium for brugercentrerede interaktive, digitale medier. HELP+ er et testlaboratorium, der er specielt indrettet til at undersøge brugersiden ved anvendelsen af interaktive, digitale medier. Traditionelle usability-studier kredser primært om effektivitetsmål, dvs. hvor hurtigt og fejlfrit brugerne kan løse givne opgaver. De handler med andre ord primært om at spare tid. Applikationer inden for fritidssfæren og underholdningsområdet drejer det imidlertid ofte omvendt om at ?spilde tid?, ? at ?slå tiden ihjel? på en meningsfuld måde. Fritids- og underholdningsområdet nødvendiggør derfor en radikal gentænkning af hele usability- og brugervenligheds-paradigmet med tilhørende metoder, teorier og guidelines. HELP+ har som testfacilitet særligt fokus på undersøgelsen af disse ?bløde?, svært beskrivelige, men ikke desto mindre vigtige kvaliteter ved digitale applikationer, som i sidste instans afgør om den almindelige forbruger tager dem i anvendelse eller ej. Kvaliteter, der kan tilnærmes med termer som engagement, fascination, indlevelse, glæde, fastholdelseskraft, ?feel?, ?gameplay?, ?the fun factor?, ?optimal experience?, ?subjective accptability? osv. Testfaciliteten har fået navnet HELP+, der står for Human Experience Lab PLUS. Det skal betone fokuset på den menneskelige oplevelse og den menneskelige merværdioplevelse ? og her naturligvis ikke mindst oplevelsen af den digitale merværdi. PLUS står på sin side for Playability, Likeabillity, Usability og Sociability. Det skal lægge eftertrykket på alle de bløde aspekter af teknologibrugen, der gør grænsefladen lækker at arbejde med, spillet fascinerende eller fastholdende at spille, eller giver applikationen en fornemmelse af at dele en oplevelse eller et fællesskab med andre. HELP+ har med andre ord specialiseret sig i at undersøge de aspekter af interaktive digitale systemer, der gør, at de er gode at anvende. Hvor ?gode at anvende? her kan betyde spændende, udfordrende, underholdende, lærerige, stimulerende, provokerende ? alt afhængigt af anvendelsessammenhængen. For at kunne indfange disse oversete oplevelseskvaliteter ved IT-brug, der bliver afgørende for IT-produkter i fremtiden, bliver der i HELP+ foretaget empirisk baserede analyser, udviklet ny teori samt ikke mindst eksperimenteret med innovative metodiske design til undersøgelse af brugeroplevelsen af IT-produkter, der på sigt kan udgøre et alternativ til repertoiret af traditionelle usability-tests. HELP+ er etableret og drives i et samarbejde mellem InDiMedia, VR Media Lab og KMD, Center for brugervenlighed. HELP+ er finansieret i et samarbejde mellem VR Media Lab og Det Humanistiske Fakultet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200201/09/2012