Projektdetaljer

Beskrivelse

Center for Food + Design ved Aalborg Universitet stod til årets fiskefestival, i samarbejde med VisitHirtshals og Nordsøen Oceanarium og Forskerpark, bag opførelsen af et midlertidigt prøvetårn.

Tårnet var et resultat af et netværkssamarbejde i Hirtshals omhandlende lokale turismeudviklingsprojekter. Ved fiskefestivalen tjente tårnet til at kommunikere netværkets initiativer, herunder et fremtidigt permanent informationstårn på havnen samt et projekt om opdræt af hummere i Hirtshals. Tårnet tjente desuden som iøjnefaldende ramme om uddeling af smagsprøver og salg af innovative retter med Nordjyske skaldyr.

Center for Food + Design gennemførte med støtte fra Madkulturen og MadkulturZonen sammen med Nordsøen Oceanarium og Forskerpark desuden en muslingeevent for børn i Nordsøens gårdanlæg. Ved eventen kunne børn i steps lære om processen fra at fange og rengøre en musling til at tilbederede, anrette og spise den. Eventen var bemandet af personale fra Nordsøen, samt studentermedhjælpere og konsulent Mikael Christensen fra Center for Food + Design.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201206/08/2012

Emneord

  • Hirtshals Fiskefestival
  • Nordjyske Skaldyr
  • Turisme