How does the Danish Elementary School shape how Pupils Come to Understand Vocational Education?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det estimeres, at der i fremtiden vil være mangel på faglærte arbejdere i Danmark, hvilket vil hæmme økonomisk vækst og have en betydelig indvirkning på velfærdsstaten. I de seneste år er antallet af elever, der vælger en erhvervsuddannelse som deres ungdomsuddannelse, faldet markant i Danmark, fra 38,3 procent i 2011 til 23,1 procent i 2021. Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge en af de mulige årsager til faldet i ansøgere til erhvervsuddannelser i Danmark - nemlig de dominerende forståelser af erhvervsuddannelser, der hersker og cirkulerer i folkeskolen. Forskning i skoleovergang og unges valg af fremtidig ungdomsuddannelse i Danmark har tendens til kun at fokusere på de formelle aspekter af skolernes vejledning, såsom brobygning, vejledning og praktikophold. Der er imidlertid kun begrænset viden om, hvordan den uformelle skolekultur i hverdagen påvirker elevernes valg af fremtidig ungdomsuddannelse. Tre forskellige folkeskoler vil blive valgt til dette projekt. Én folkeskole der befinder sig i et landområde, én i en mellemstor provinsby og én folkeskole i en større by i Danmark. Årsagen til at vælge folkeskoler, der ligger forskellige steder i landet, er at forskningen viser, at overgangen til erhvervsuddannelse varierer afhængigt af regionen. Kvalitative metoder, i form af interviews, deltagerobservationer og spørgeskemaer, vil blive anvendt til dataindsamling.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202401/02/2027

Samarbejdspartnere

  • Aarhus University