Human Security, Models of Co-management, and Arctic Peoples Participation in Decision-making. Menneskelig sikkerhed, co-management modeller og arktiske folks deltagelse i beslutningsprocesser.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er resultatet af et initiativ fra Aalborg Universitet i samarbejde med medlemmer af det tidligere internationale konsortium ”The Political Economy of Northern Regional Development (POENOR)” og ISER, Alaska. POENOR nød oprindeligt støtte fra bl.a. Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram. Der er ikke gennemført en forundersøgelse medmindre vi tænker på forskernes tidligere aktiviteter mht. forskning omkring menneskelig udvikling, og levevilkår, økonomi og andelsbevægelsen i Grønland. Planlægningen er gennemført af undertegnede. Projektet intenderer at bidrage med et udvidet koncept i den sikkerhedspolitiske debat om Arktis, hvor der fokuseres på de arktiske oprindelige folk og begrebet menneskelig sikkerhed. I den sikkerhedspolitiske debat er det ofte den militære tilstedeværelse i Arktis, der fokuseres på. Arktisk folks som projektets målgruppe ser imidlertid sikkerhed i en bredere kontekst, der involverer de ikke-militære aspekter. Projektet har politisk relevans dels fordi de arktiske folk søger at finde en egen platform i stormagternes spil i Arktis. Dels er der også den erhvervspolitiske dimension, herunder spørgsmålet om den nye traditionelle økonomi som en platform for øget sikkerhed og muliggørelse af lokale menneskelige potentialer og en forbedret udviklingsevne. Den demokratiske ledelsesform i kooperativer er i højere grad i overensstemmelse med den traditionelle livsform baseret på fællesskab, deling, team work, og fælles adgang til fangstdyr og jagtområder uden privat ejendomsret. Projektet bygger mestendels på forskningsresultater andre steder end i Arktis. Den projektansvarlige har i grønlandske sammenhænge arbejdet med andelsbevægelsen, kooperativer og selvforvaltning af hjemmestyreejede virksomheder. Som sådan er det tværfaglige projekt en ny og ændret måde at analysere den sikkerhedspolitiske debat, erhvervsforskningen og den politologiske og økonomiske forskning.

Lægmandssprog

Menneskelig sikker hed og menneskelig udvikling i arktiske regioner via etableringen af participatoriske og demokratiske virksomheder

Nøgleresultater

Bevilget med opstart i august 2021
Kort titelMenneskelig sikkerhed og participation i Arktis
AkronymSEPA
StatusIkke startet
Effektiv start/slut dato01/08/202131/07/2024

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

 • Arktis
 • Sikkerhed
 • Menneskelig udvikling
 • Participatoriske ejerformer
 • Humanistisk økonomi