Humanistisk entreprenørskab og bæredygtighed i virksomheder og organisationer - udvikling og afprøvning af nye undervisnings- og samarbejdsformer på Aalborg Universitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle de studerendes entreprenante handlekompetence gennem et ECTS-givende entreprenørskabsmodul og et tværgående uddannelsestilbud, hvor de rustes til at bidrage værdiskabende til virksomheder og organisationers arbejde med bæredygtighed og de 17 verdensmål. Dette især ift. mål som Ligestilling, Mindske ulighed, Kvalitet i uddannelse og Sundhedsfremme, hvor Humaniora kan bidrage til anderledes, kreative og værdiskabende innovationsprocesser. Samtidig er formålet, at skabe en fælles forståelse og praksis på tværs af kandidatuddannelserne Læring og Forandringsprocesser og Anvendt Filosofi, samt AAUs uddannelser generelt. De pædagogisk didaktiske erfaringer fra projektet udbredes sideløbende for at bidrage til andre ECTS-givende uddannelsesforløb og kompetenceudviklingstiltag for AAUs undervisere.

Lægmandssprog

Projektet vil bidrage til at udvikle humanistiske, værdiskabende og innovative studerende, med viden om bæredygtighed og grøn omstilling. Dette sker sideløbende med deres praksisforløb (praktik) og involverer dermed tæt samarbejde med virksomheder og organisationer. Hermed konkretiseres og synliggøres for virksomheder og institutioner, hvordan humanistiske kandidaterne kan bidrage med nye perspektiver på grøn omstilling og bæredygtighed, viden om etisk handling og værdiskabelse
Kort titelHumanistisk entreprenørskab og bæredygtighed
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/202101/05/2023

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

  • bæredygtighed
  • entreprenørskabsundervisning
  • Etik