HVAC / Energirigtige pumpekoblinger i HVAC-systemer

  • Rasmussen, Henrik (Projektdeltager)
  • Stoustrup, Jakob (Projektdeltager)
  • Komareji, Mohammad (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at dokumentere en mulighed for fornyelse vanddistributionskredsene (køle- og varme) i forbindelse med HVAC-systemer (HeatVentilationAirCondition). Projektet vil dokumentere, at det ved anvendelse af dynamisk modellering samt ændret konstruktion af fladerne vil være muligt at regulere varme/kulde-tilførselsfladerne via flowregulering i vandkredsene(elektronisk styrede pumper), fremfor som i dag ved temperaturregulering via blandsløjfer. Projektet er et samarbejde mellem Afdeling for Proceskontrol, AAU, Teknologisk Institut, Exhausto A/S og Grundfos A/S
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/06/200530/06/2005

Finansiering

  • Elfor A/S