Hvad virker i aktiveringsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udfordringen indenfor effektmåling af beskæftigelsesindsatsen er, at det er van-skeligt at måle de direkte effekter af aktiveringsindsatsen. Det er svært ud fra eksisterende studier at påvise, hvad der er virksomme mekanismer i aktiveringsindsatsen i forhold til forskellige målgrupper sammenkoblet med forskellige indsatstyper. Tilgangen i dette projekt er at arbejde med løbende progressionsmålinger af borgernes ”performance” på en række parametre for arbejdsmarkedsparathed. Dette suppleres af mere kvalitative studier, som kan afdække de virksomme mekanismer i de forløb, der opnår gode resultater. Ambitionen er at få mange job-centre og leverandører/anden aktør til at deltage, så der over en længere periode kan indsamles data på en lang række borgere i forskellige aktiveringsforanstalt-ninger. Det giver mulighed for et unikt studie af, hvilke mekanismer der virker fremmende for, at der sker en progression på relevante arbejdsmarkedsparathedsindikatorer. Det giver også en mulighed for at undersøge og identificere, hvilke parametre der er anvendelige at vurdere aktiveringsforanstaltninger ud fra ud over de gængse såsom ordinært job/uddannelse, selvforsørgelsesgrader, flytning i matchkategorier mv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/01/201131/12/2015