Hvordan åbnes dørene - metode til en vellykket arbejdsmarkedsintegration (arbejdstitel)

  • Jakobsen, Line (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er undersøge og belyse mulige årsager til den manglende arbejdsmarkedsintegration blandt kontanthjælpsmodtagere. Projektet vil have fokus både på virksomheder, kommuner og klienter og på samspillet mellem disse. Det endelige mål med projektet er at kunne opstille forslag til metoder i det sociale arbejde, som kan øge arbejdsmarkedsintegrationen blandt kontanthjælpsmodtagere. Projektet tager udgangspunkt i den forholdsvis ringe arbejdsmarkedsintegration blandt kontanthjælpsmodtagere. Udfra en systemteoretisk tilgang beskrives udviklingen i aktiveringstiltag, deres mål og baggrund. Denne beskrivelse udbygges med en iagttagelse af samspillet mellem kommuner, virksomheder og klienter, samt af evt. interne problemer eller blokeringer i forhold til at øge arbejdsmarkedsintegrationen af kontanthjælpsmodtagere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200331/08/2006