Hvordan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked?

 • Bredgaard, Thomas (Projektleder)
 • Thuesen, Frederik (Projektdeltager)
 • Holt, Helle (Projektdeltager)
 • Amby, Finn (Projektdeltager)
 • Luth, Edda (Projektdeltager)
 • Kjeldsen, Lena (Projektdeltager)
 • Skyum-Jensen, Emilie (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fleksjob er en unik dansk ordning, som blev skabt i slutningen af 1990’erne for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked som alternativ til førtidspension for personer med væsentligt reduceret arbejdsevne. Der er aktuelt mere end 100.000 personer, som arbejder i fleksjob eller venter på at komme i fleksjob. Det svarer til 3,5 procent af arbejdsstyrken. Fleksjob er blevet den vigtigste vej til at ansætte og fastholde mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. To-tredjedel af alle personer med bevægelseshandicap, som er i arbejde, er ansat i et fleksjob. Selvom undersøgelser viser at fleksjobansatte, arbejdsgiverne og jobcentrene generelt vurderer ordningen positivt, er der også kritik af fleksjobordningen. I projektet vil vi undersøge, hvordan fleksjobmarkedet fungerer og kan forbedres. Vi anvender en integreret arbejdsmarkedstilgang til at forstå samspillet mellem arbejdsudbud blandt fleksjobbere, virksomhedernes efterspørgsel på fleksjob samt beskæftigelsessystemets matchning mellem fleksjobsvisiterede og virksomhederne. Undersøgelsesdesignet er en kombination af spørgeskemaundersøgelser til fleksjobbere, arbejdsgivere og jobcentre med interviews og casestudier. Der er ikke tidligere lavet systematisk forskning omkring fleksjob og vi vil med projektet bidrage til den offentlige debat om hvordan der skabes et mere velfungerende fleksjobmarked.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/202231/12/2024

Finansiering

 • Bevica Fonden: 2.724.050,00 kr.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Emneord

 • Fleksjob
 • Bevægelseshandicap
 • Arbejdsmarked
 • Beskæftigelse