Hvorfra min verden går - om undervisning som kontekst for læring

 • Bering Keiding, Tina (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets grundlæggende antagelse er, at undervisningen er en betydningsfuld faktor for de studerendes læreproces, og at modsætninger mellem fx mål, form og indhold vil have betydning for, hvad de studerende lærer. Der bygges på et systemteoretisk funderet konstruktivistisk læringsbegreb, hvor læring ses som den lærendes egen fortløbende forandring af kognitive strukturer. På baggrund af Niklas Luhmanns systemteori og empiriske studier på den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse iagttages og analyseres underviseres og studerendes opfattelse af, hvad der er vigtigt at lære. Disse opfattelser holdes op mod de organisatoriske mål og rammer med henblik på at vurdere disse tre elementers samspil i konstituering af konteksten for læring. Målet med projektet er, udover at iagttage undervisning som kontekst for læring, at indkredse hvordan et didaktikbegreb, der rummer mulighed for iagttagelse og dermed identifikation af modsætninger i konteksten for læreprocessen, kan formuleres. Ph.d.-projekt. (Tina Bering Keiding)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …