Hydrauliske modelforsøg med erosionsbeskyttelse omkring havbaserede vindmøllefundamenter / Hydraulic Model Tests with Scour Protection around Off-Shore Wind Turbine Foundations

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med konstruktionen af Nysted (Rødsand) off-shore vindmøllepark er der udført et eksperimentielt studie af erosionsbeskyttelsen rundt om møllefundamenterne. Der er i projektet bestemt sammenlignende erosionsdybder rundt om forskellige fundamentstyper placeret på sand. Desuden er der udført forsøg med den foreslåede erosionsbeskyttelse. Projektet er udført for SEAS Distribution, Vindkraftafdelingen og Carl Bro Anlæg A/S. (Peter Frigaard, Morten Kramer, Tue Hald)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …