Hydrauliske modelforsøg med vindmøllefundament / Hydraulic Model Tests with Wind Turbine Foundations

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med konstruktionen af Nysted (Rødsand) off-shore vindmøllepark er der udført et eksperimentielt studie af dimensionsgivende bølgekræfter på møllefun-damenterne. Der er i projektet bestemt bølgelaster på såvel fundamenter med iskonus som på fundamenter uden iskonus. Projektet er udført for SEAS Distribution, Vindkraft-afdelingen. (Tue Hald, Peter Frigaard, Morten Kramer, H. F. Burcharth, Michael Brorsen) Er afsluttet i 2002.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003