Hydrodynamisk interaktion mellem systemer af bøjer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Når bøjer ligger tæt, vil bøjerne interagere hydrodynamisk. Hermed forstås, at såfremt én bøje i systemet påtvinges en bevæge vil vandet omkring bøjen blive sat i bevægelse, hvorved de øvrige bøjer vil blive påvirket og dermed også begynde at bevæge sig. Ligger bøjerne stille, men påvirkes af bølger, vil bølgerne relfekteres og diffrakteres når de rammer en bøje. Herved vil der i læsiden af en bøje være en form for skyggevirkning fra bøjen. Studiet omhandler beregning af disse interaktioner og skyggevirkninger.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …