I bunden af U’et: kunstbaseret ledelse af kreative læreprocesser i pædagoguddannelse

Beskrivelse

Dette projekt falder indenfor en fokuseret udviklings- og forskningsindsats sat i gang af UCN Aalborg i 2011. Ambitionen og formålet med udviklingsprojekt ”Dans med fremtiden” og dens tilknyttet forskningsprojekt er at afprøve og undersøge en innovativ tilgang til ledelsen af læring, udviklingsprocesser og organisatiosnudvikling . Dette studie vil både være en casebeskrivelse fra de specifikke kunstbaserede forløb på institutionerne (praksisafprøvning for de deltagende undervisere) og et bredere kvalitativt studie, som går ud på at dokumentere og formidle æstetiske og kunstneriske tilgange til læring og organisationsudvikling.
AkronymABC-U
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201129/02/2012