IDA Energiår

Projektdetaljer

Beskrivelse

 

Med udgangspunkt i Ingeniørforeningen Danmarks (IDA) faggrupper og selskaber sætter IDA i 2006 fokus på energi. IDA Energiåret har det overordnede formål at halvere CO2-udslippet, at firdoble eksporten og fordoble antallet af arbejdspladser inden for energisektoren. Aalborg Universitet har samlet de mange input til en baggrundsrapport, som danner rammen om IDAs energiplan for 2030. Rapporten beskriver de enkelte delvisioner i en samlet model for Danmarks energisystem i 2030. Der er gennemført en teknisk analyse, hvor der er lavet time for time beregninger af energisystemets balance, og en samfundsøkonomisk analyse af delvisionerne og den samlede energiplan. Rapporten indeholder desuden en kvantificering af de danske erhvervspotentialer inden for energiområdet og en teknisk energisystemanalyse af en 100% vedvarende energiforsyning i f.eks. 2050.

 

http://ida.dk/Arrangementer/Energiaar+2006/Afslutningskonference+-+Energiplan+2030.htm

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200631/12/2006

Finansiering

  • <ingen navn>