Identificering, frembringelse og validering af rumlige attributter i reproduceret lyd

  • Choisel, Sylvain (Projektdeltager)
  • Wickelmaier, Florian Maria (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Identifikationen af relevante auditive attributter er afgørende ved evaluering af lydkvalitet. Formålet med dette projekt er at afdække relevante rumlige attributter i forhold til reproduceret multikanals-lyd. Korte musikeksempler blev præsenteret i mono, stereo og forskellige multikanalsformater for at frembringe forskellige rumlige sanseindtryk. Før udførelsen af de egentlige forsøg, blev der på baggrund af en udvælgelsesprocedure opbygget et panel af forsøgspersoner. På baggrund af test af deres høretærskel, rumlige lydopfattelse og verbale udtryksevne, blev 40 ud af 78 deltagere udvalgt. Dette panel blev brugt gennem resten af projektforløbet. Første forsøg stilede mod en vurdering af overordnet præference mellem de forskellige reproduktionstyper og en eksplorativ analyse af fremtrædende perceptuelle dimensioner. Formålet med andet forsøg var at frembringe relevante auditive attributter, som kan forklare bedømmelserne af præference og uensartethed. Der blev anvendt to fundamentalt forskellige psykometriske metoder: I den første metode, kaldet Repertory Grid Technique (RGT), bliver personen bedt om direkte at tildele en verbal betegnelse til egenskaberne første gang, de støder på dem og dernæst bedømme lydene efter de netop opnåede skalaer. Den anden metode kræver, at personen er konsistent i identifikationen af perceptuelt relevante egenskaber, før de tildeles en verbal betegnelse. Ved tilstrækkelig konsistens kan en gitter-repræsentation - ofte anvendt i Formal Concept Analysis (FCA) - udledes for at afbilde strukturen af de auditive egenskaber. I det tredje og sidste forsøg blev en serie attributter samt deres bidrag til overordnet præference vurderet. Som resultat, var det muligt pålideligt at måle forsøgspersonernes præferencer på en ratio-skala. Hovedkomponenter udledt fra de kvantificerede attributter forudsiger godt overordnet præference. Resultaterne tillader en forsigtig generalisering med hensyn til opfattelse af rumlige audioreproduktion på tværs af musikmateriale. (Centerkontrakt)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200731/12/2007