Identitetens kød

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet drejer sig om på grundlag af Merleau-Pontys afdækning af den elementære sammenhæng mellem kropslig erfaring og sociokulturel mening at uddybe og skærpe vore begreber om menneskelig identitet. Individuel og kollektiv identitet skal belyses som etisk-politisk strukturering af ?kødelig?, perceptuel-ekspressiv intentionalitet og fornuft i et fællesskab af anonym, interkorporlig eksistens.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200331/05/2006