Projektdetaljer

Beskrivelse

Opførelsen af meget energieffektive nye bygninger med høj lufttæthed, højt isoleringsniveau og store glasfacader samt energirenovering af eksisterende bygninger fører ofte til alvorlige problemer med overophedning og til et betydelig stigende kølebehov i vores bygningsmasse. Urbanisering og fortætning, klimaændringer og forhøjede komfortforventninger er aspekter, som yderligere øger udfordringen, og der er et stort behov for løsninger til effektiv og robust køling i byggeriet.

Resilient Cooling betegner lavenergi- og lavemissions køleløsninger, der styrker individets evne og vores samfund som helhed til at modstå og forhindre de termiske og andre virkninger af forandringerne i globale og lokale klimaer især hvad angår stigende temperaturer i omgivelserne og den stigende frekvens og alvorlighed af varmebølger.

Annex 80 vil omfatte både aktive og passive køleteknologier og -systemer. Projektet vil fremkomme med retningslinier for forbedring af eksisterende systemer og deres styringsstrategier samt til implementering af nye robuste køleløsninger i boligbyggeri og små erhvervsbygninger. Det vil give retningslinjer for design og drift og vil fremsætte anbefalinger for integration af robuste kølingsløsninger i lovgivning og standarder samt ved beregning og verifikation af energieffektivitet.

Deltagere: Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet.
Projektet er støttet af EUDP.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/201930/06/2023

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.