IFC-baseret modelserver

 • Jørgensen, Kaj Asbjørn (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Baggrunden for dette projekt er den internationale standard Industrial Foundation Classes (IFC), der specificerer en generel datamodel for repræsentation af bygningsmodeller. På basis af denne model er der internationalt udviklet et antal implementeringer i form af databaser, der således kan fungere som serverer for håndtering af modeldata i bred forstand. Modelserver-projektet er i første omgang bevilget som et forprojekt (bevilling: 400.000 kr.), og målet hermed er at undersøge mulighederne for professionel anvendelse i byggebranchen. I den forløbne periode er model-serveren hos EuroSTEP i Finland blevet stillet til rådighed for forskningsprojektet, og der er foretaget en række nærmere studier i denne servers funktionalitet i samarbejde med partnere hos Rambøll, Arkitektskolen i Aarhus og Byggeriets IT. Aktuelt arbejdes på at afrapportere forprojektet og lægge op til at udarbejde en ansøgning om forsættelse af projektet. Kaj A. Jørgensen, Institut for Produktion, AAU.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003