Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede mål er at igangsætte en udvikling mod forbedring af lydisolationen ved renovering af etageboligbyggeri og dermed en betydelig forbedring af beboernes boligmiljø. - Projektets konkrete mål er at frembringe viden om nabostøjgener, synliggøre problemerne og udvikle værktøjer,der kan understøtte inkludering af lydrenovering som en integreret del af bygningsrenovering.Projektet titel er "Implementering af LYDKVALITET ved renovering af etageboligbyggeri – Et pilotprojekt", og det er opdelt i tre, delvist parallelt løbende dele: A, B og C:
Del A: Nabostøjgener i etageboliger og sammenhæng med bygningstyper.
Del B: Lydklassificering/lydbestemmelser for renoveret etageboligbyggeri.
Del C: God praksis ved lydrenovering af ældre etageboligbyggeri.
Projektresultaterne bidrager til at sætte fokus på behov og muligheder for ved renovering at forbedre lydforholdene for beboerne,også selvom der i de fleste tilfælde ikke p.t. er krav herom i bygningsreglementet.Samarbejdspartner (Del A): Statens Institut for Folkesundhed (SIF)/Syddansk Universitet (SDU).
Der er en række danske og udenlandske publikationer udgivet i tilknytning til projektet, se bl.a. eksempler på research outputs nævnt nedenfor samt på: vbn.aau.dk/da/persons/birgit-rasmussenog og på AAU/BUILD hjemmesiden https://www.nabostoej.aau.dk/. Endvidere har der været en række interviews og et par avisartikler (Politiken og Jyllandsposten).

Samarbejdspartner: Ola Ekholm, SIF/SDU
Projektet er støttet af Realdania, Landsbyggefonden og Aase & Ejnar Danielsens Fond
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201630/04/2021

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.