Projektdetaljer

Beskrivelse

REBUS er en forkortelse for Renovating Buildings Sustainably. REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer. Projektet omfatter tre hovedopgaver. En af opgaverne er at udvikle og teste en generisk metode til at prioritere mellem mange forskellige målsætninger, systematisk sikre opfyldelse af målsætninger, skabe størst mulig værdiskabelse inden for den givne budgetramme, og skabe en tradition for at levere dokumenteret kvalitet. Formålet med dette delprojekt er at analysere den almene sektors datamodeller for budgettering af renoveringsprojekter, opbygge en kontoplan for målsætninger og udvikle funktioner, rapporter mv., som kan implementere totalværdimetoden i LCCbyg.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201831/12/2020