In situ oprensning af Hjørring gamle gasværksgrund / In situ Remediation of Hjørring Old Manefactured Gas Plant Site

 • Lund, Willy (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Effekten af igangsat biovanding og forceret udvaskning undersøges under in situ forhold. Potentialet for intrinsic (naturlig) bioremediation af forureningsstoffer vurderes udfra forsøg med omsætning af olie- og tjærestoffer (benzen, toluen, xylen, phenoler, og cresoler) under aerobe og anaerobe forhold. Geniltning af jorden (diffusiv og konvektiv lufttransport) undersøges udfra målinger og beregninger. Der fortages omfattende laboratorie- og feltmålinger af stofomsætning og transport, både i den 10 meter umættede zone og grundvandszonen. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Teknologipulje, 1997-2001. (Per Møldrup, Kaj Henriksen, Willy Lund; NIRAS Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S; Nordjyllands Amt; Hjørring Kommune)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003