In the best interests of the child? Care, relations and solidarity with children and families in social work

Projektdetaljer

Beskrivelse

Børn og unges muligheder for at vokse op og blive til produktive og velfungerende samfundsborgere er indenfor de sidste årtier blevet et centralt politisk fokus, og forældrenes rolle i forhold til at sikre barnet de bedste opvækstvilkår tematiseres i stigende grad. Dette fokus viser sig bl.a. i forhold til diskurser om ’barnets bedste’ og om forældre, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at leve op til samtidens forventninger om godt eller tilstrækkeligt forældreskab.
Projektet undersøger forståelser af ’barnets bedste’ og samarbejdet mellem forældre og professionelle med fokus på tre forskellige former for velfærdsprofessionel praksis i to danske kommuner:
- psykologisk forældrekompetenceundersøgelse
- rådgivning og støtte i hjemmet
- det sociale myndighedsarbejde med anbragte børn, unge og deres familier
Børn og forældrenes oplevelser vil stå centralt i forskningsprojektet,
hvor der arbejdes med kvantitative såvel som kvalitative metoder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato10/06/202222/12/2022