Projektdetaljer

Beskrivelse

Prosjektet har som hovedmål å øke norske barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdanneres profesjonelle digitale kompetanse ved å utvikle ressurser til barnehagelærerutdanningene og implementere disse ressursene i alle institusjoner som tilbyr slik utdanning i Norge. Disse ressursene skal utvikles med sikte på å berike og støtte barns lek med teknologi i barnehagen. Fokuset vil være på lek med kodeleker som barn i alderen 3-5 år, i samarbeid, kan programmere ved å gi logiske meldinger til en robot via direkte interaksjon med leken, uten bruk av skjerm. Ressursene vil bli utviklet i partnerskap mellom barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, barnehageeiere og forskere. Et bredt spekter av metoder vil bli brukt, som spørreundersøkelser, fokusgruppeintervjuer, diskursanalyse, systematiske gjennomganger og observasjoner.
AkronymDiCoTe
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/202130/11/2025

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse