Indirekte on-line målinger af E. coli vækst / Indirect On-line Measurement of E. coli Growth

Projektdetaljer

Beskrivelse

E. coli BL21 er en almindelig anvendt mikrobiel vært til rekombinant proteinproduktion. For at opnå et højt udbytte er kontrol af vækst- og produktionsforhold vigtige. Med henblik på det er der udviklet en teknik, hvor koncentrationen af biomasse estimeres on-line udfra mængden af tilsat base til opretholdelse af konstant pH.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/199931/12/2003

Samarbejdspartnere

  • University of Southern Denmark