Indlæggelse i eget hjem af hjertepatienter

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er muligt at overføre patienter fra traditionel indlæggelse på sygehuset til "indlæggelse i eget hjem" ved hjælp af telemedicinske teknologier. Denne mulighed er afprøvet i et forskningsprojekt mellem Medicinsk Afdeling ved Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn, hjemmesygeplejersker i Frederikshavn Kommune samt Aalborg Universitet. Målgruppen er patienter med hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelser og forhøjet blodtryk. Patienterne er indlagt i eget hjem og ved hjælp af trådløst telemedicinsk udstyr modtager sygehuset blodtryksværdier, puls, vægt, hjertediagram og blodprøveværdier fra hjemmet. En hjemmesygeplejerske hjælper med at måle værdierne.
Forskningsfokus er de patientmæssige aspekter ved denne indlæggelsesform samt de organisatoriske udfordringer, som opstår, når teknologi medierer nye samarbejdsrelationer på tværs af sektorer. Formålet med projektet er at opsamle viden og erfaringer fra klinisk praksis - om de patientmæssige og organisatoriske forhold ved telehomecare - som kan anvendes som "guidelines" i den fremtidige udvikling på nationalt og internationalt plan.
Udstyr og know-how er stillet til rådighed af: RTX Healthcare A/S, Nordiatech A/S, Roche Diagnostica A/S og KMD A/S. Projektet er støttet af Spar Nord Fonden, Det Obelske Familiefond og Jyske Bank.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.