Industrialisering af virtuel processering / Industrialization of virtual processing

 • Nielsen, Karl Brian (Projektdeltager)
 • Steffensen, Mikkel (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Gennem ph.d.-stipendiet "Industrialisering af virtuel processering" (ph.d.-stip.nr. 562/06-9-21498c) i kategorien "Mechanical Engineering" ved Det Tekniske-Naturvidenskabelige Fakultet fokuseres der på anvendelsen af virtuel processeing inden for produktionsrelaterede opgaver. Baggrunden for projektet er den stadig stigende konkurrence inden for industrien både i Danmark og på globalt plan, hvilket har ledt til intensiv brug af Computer Aided Engineering herunder brugen af numeriske modellerings- og simuleringsteknikker i udviklingsfasen for nye produkter, optimering af allerede eksisterende produkter og i fejlfinding. Anvendelsen af CAE i disse sammenhænge hjælper virksomheder med at reducere udviklingsomkostninger gennem en reduktion af de fornødne udviklingsressourcer samt med at forbedre produktkvalitet ved at assistere i evalueringen af både produktfunktionalitet, produktydelse og produktfremstilling. Målet for projektet er at undersøge og vise, hvordan virtuel processering og koblingen heraf med virtual reality teknologi kan udnyttes af små og mellemstore danske produktionsvirksomheder gennem praktiske eksempler. Der er i projektet lagt vægt på brugen af low-cost computersystemer baseret på PC hardware og Open Source software både hvad angår afviklingen af finite element simuleringer og virtual reality visualiseringer. Specifikt vil der i projektet blive gjort brug af beowulf cluster teknologi til finite element beregninger og low-cost projektionsbaseret teknologi til virtual reality visualisering. Specielt er anvendelsen af virtual reality visualisering pt. urealistisk dyr for små og mellemstore danske virksomheder, hvorfor der gennem projektet konstrueres et alternativt low-cost enkelt-lærred-passiv-stereo-projektions-system til virtual reality visualisering af finite element simuleringer. Vejleder: Karl Brian Nielsen Periode: 15. august 2001 til 15.august 2008. (Mikkel Steffensen, Institut for Produktion, AAU)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003