Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet som helhed handler om, hvordan samspillet mellem fremtidige udnyttelsespotentialer og mulighederne for bevaring af områdets
righoldige industrielle kulturarv kan håndteres i den kommunale planlægning.
Fase 1, som handler om opbygningen af projektets fundament, forløber fra projektstart 1. april
2006 til årsskiftet 2006/2007.
Fase 2 fortsætter i 2007, hvor der fokuseres på kulturarvens lokale forankring og indpasning i
fremtidig strategi.
Fase 3, som afrunder projektet i 2007, handler om evaluering og det videre forløb.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • Aalborg Kommune