Projektdetaljer

Beskrivelse

Nye stoffer og nye produktionsprocesser samt ny viden om stoffers og gassers skadelige virkning er med til at sætte fokus på industriventilation. Dette projekt undersøger en række ventilationskomponenter og ventilationsprincipper med henblik på at fastlægge fremtidens løsninger. Der arbejdes specielt med model- og fuldskalaforsøg med lokalventilation (udsugning). I projektet arbejdes der desuden med numerisk simulering af forureningsfordeling i et arbejdslokale. Der anvendes transportmodeller for både gasser og partikler. Inden for rammerne af forskningsprojektet deltages i EU programmet: COST action G3 om industriventilation. Dette arbejde resulterede i 2001 i udgivelsen af bogen: Industrial Ventilation, Design Guidebook. New substances and new production processes and new knowledge on the detrimental effect of substances and gases contribute to put industrial ventilation in focus. This project looks into a number of ventilation components and ventilation principles in order to determine solutions for the future. The project particularly deals with model and full-scale tests with industrial ventilation (exhaust) together with numerical simulation of distribution of pollution in a workroom. Transport models for both gases and particles are used. The present research project is associated with the EU programme COST action G3 on industrial ventilation. This work resulted in publication of the book Industrial Ventilation, Design Guidebook in 2001.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003