Infrastruktur, Transport og Miljø - Om broernes og logistikkens danmarkskort

  • Hansen, Leif Gjesing, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken indflydelse etableringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund har haft for udvalgte virksomhedstypers organisering af logistik og transport. Projektets resultater bygger på en række caseundersøgelser blandt udvalgte eksempler på produktions-, distributions- og transportvirksomheder. Caseundersøgelserne har fokuseret på ændringer i virksomhedernes logistiske beslutningsniveauer:
 ændringer i virksomhedernes lokalisering
 ændringer i virksomhedernes handelsrelationer
 ændringer i virksomhedernes organisering af varestrømme ændringer i virksomhedernes organisering af transportressource
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013

Finansiering

  • <ingen navn>