“Inklusion af børn og unge med særlige behov gennem idræt – et casestudie af Lykkeliga”

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt undersøger, hvordan børn og unge med særlige behov kan inkluderes i foreningsbaseret idræt, og hvilken betydning idrætsdeltagelsen har for de involverede børn og familier. Denne viden skal bruges til at fremme mental, social og fysisk sundhed hos en gruppe med dokumenteret lav idrætsdeltagelse og en række sundhedsmæssige udfordringer. Projektet placerer sig imellem socialpsykologien og sociologien, og bygger på et casestudiedesign, hvor en specifik case, Lykkeliga, undersøges.
Kort titellykkeliga - et casestudie
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/201915/08/2022

Finansiering

  • Kulturministeriet: 627.898,00 kr.