InnoDoors

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Byggebranchens udvikling har i en lang årrække haltet bagefter andre industrier, og behovet for fornyelse bliver stadigt mere åbenlyst i en branche, der er meget konservativt og traditionspræget.

  Der er behov for at tænke i nye baner for at øge innovationsevne i byggebranchen. Brugerdreven innovation bliver i InnoDoors projektet foreslået som en tilgang, der sætter fokus på at lade erkendte såvel som ikke-erkendte brugerønsker/behov guide udviklingsprocessen i virksomhederne. Udfordringen består i at identificere en systematik for, hvorledes brugerne kan anvendes som kilde til innovation, ikke blot forbedring.

  Udover at skulle forstå slutbrugeren bedre, byder industristrukturen i netop byggebranchen også på særlige udfordringer. Der er mange små aktører og ofte er der mange forskellige fag (parter) med i et projekt. Kommercialiseringen af nye initiativer kræver ofte en mangfoldighed af viden og kompetencer, som de færreste virksomheder besidder alene. Man taler derfor ofte om at byggeriets fagorganisering er en forhindring for innovation. Byggebranchens parter er derfor ofte dybt afhængige af hinanden, og en række forskellige led har afgørende indflydelse på om nye initiativer vil blive succesfulde eller ej.

  Brugerdreven innovation i byggebranchen må derfor ses i et bredere perspektiv end blot i forholdet mellem den enkelte producent og slutbrugeren, og det er afgørende at styrke virksomhedernes samspil i et værdikædeperspektiv for at sikre innovation i branchen.

  Projektet InnoDoors baserer sig på denne erkendelse, og det reflekteres i både opbygningen af projektet og det tilsigtede resultat - en systematisk tilgang til brugerdreven innovation, som aktivt forholder sig til og bruges i virksomhedens værdikæde. 

  Projektet InnoDoors bygges op omkring dørproducenten JELD-WEN DK (JW) og virksomhedens værdikæde. Modsat vinduesproducenter og køkkenfabrikanter har dørbranchen endnu ikke formået at skabe en reel niche for innovation og fremtidig markedsvækst. Dørbranchen er således et klassisk eksempel på byggebranchens traditionalitet og udvikling - og derfor et oplagt område at fokusere på for at introducere og udnytte potentialet for vækst gennem brugerdreven innovation.  

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/10/200931/12/2011

  Finansiering

  • Erhvervs- og Byggestyrelsen, Program for Brugerdreven Innovation

  Emneord

  • Brugerdreven innovation
  • Byggebranchen
  • Værdikæde

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.