Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med Vand i Byer er at udvikle, dokumentere og præsentere klimatilpasningsteknologier med tilhørende planlægningsværktøjer til transformation af eksisterende urbane områder i Danmark. Samtidig vil
Vand i Byer understøtte netværkets medlemmer i udvikling af deres eksportpotentiale på klimatilpasningsområdet til det øvrige Europa og resten af verden.

Projektetet er del af et nationalt partnerskab, der ledes af Teknologisk Institut.

DIST vil være særlig optagede Spor 1: Den klimarobuste by med høj livskvalitet – samarbejde om ”the liveable city”. Dette spor arbejder på tværs af de ’faglige spor’ med udvikling af konkrete visioner for klimarobuste byer
med fokus på byliv og bæredygtighed. Der er et stort behov for at udvikle konkrete visioner og planer for fremtidens danske klimarobuste byer, der
kan udfordre og inddrage mange forskellige fagområder. Nye måder at håndtere byens vand tænkes i stigende grad at skulle bidrage til klimarobuste og bedre byer med byliv og bedre natur, men hvordan kan disse udvikles i praksis? Vi har brug for eksempler i stor skala og dette kræver en stærk tværfaglig
integration, som ikke findes i dag. Projektet har to formål, der hænger tæt sammen:
1. At løfte klimatilpasningen til byniveau og skabe konkrete eksempler på den klimarobuste by med høj livskvalitet. Vi har i dag rundt omkring i Danmark mindre anlæg, hvor vand håndteres lokalt og på overfladen, men hvordan kan vi arbejde med blå og grønne strukturer på byniveau? Aarhus, Middelfart og Skt. Kjelds kvarteret i København er eksempler på klimatilpasningsprojekter, der kan
konkretiseres og bruges som udgangspunkt
2. At etablere tværfaglige samarbejder om udvikling af konkrete (demo)projekter. Det ønskes at inddrage en række fagområder ind i klimatilpasningen, der i dag ikke bidrager, men som er afgørende for at udvikle og forankre klimatilpasningen. Det diskuteres også, hvordan disse fagområder kan integreres i og udvikle den eksisterende planlægning I projektet samles eksisterende erfaringer i fx tilgange som ’Urban green’, begrebet ’Water sensitive cities’ udviklet i Australien, grøn infrastruktur fra Portland og Seattle, USA, og disse udfordres, så det tilpasses danske forhold.

Kort titelVand i Byer
AkronymVIB
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201431/12/2020

Samarbejdspartnere

  • DHI Water - Environment - Health (Projektpartner)
  • Technical University of Denmark (Projektpartner)
  • University of Copenhagen (Projektpartner)
  • SBi og Teknologisk Institut (Projektpartner) (leder)

Emneord

  • klimatilpasning
  • omstilling
  • byudvikling
  • innovation
  • valuation