Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i transitionsteori ser dette projekt nærmere på, hvordan forholdet mellem konstruktioner og installationer kan tænkes at udvikle sig fremover. Formålet med dette projekt er:
- At kortlægge langsigtede udviklingstendenser (landskabet), som kan forventes at forme installationernes rolle i den fremtidige udvikling af byggeriet.
- At afdække hvor og hvordan et øget fokus på installationer kan udfordre og blive udfordret af den fremherskende byggepraksis (det byggetekniske regime).
- At vurdere hvilke udviklingsinitiativer (nicher) inden for installationsområdet, der kan bidrage til nye måder at opføre og drive byggeri på.
- At diskutere forskellige udviklingsveje (transitionsmekanismer) for hvordan bygge- og driftsprocessen forventes at udvikle sig i de kommende år, med særligt fokus på forholdet mellem konstruktioner og installationer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201931/12/2020

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.