Institutionel analyse af det marine forvaltningssystem i Danmark - med henblik på udredning af status, begrænsninger og muligheder for en fremtidig, bæredygtig, integreret og demokratisk havforvaltning og -planlægning.

Projektdetaljer

Beskrivelse

I lyset af det stejlt stigende aktivitetsniveau på havet og den øjeblikkelige, intensive, forvaltningsmæssige fokus på planlægning af maritime aktiviteter og havområder gennem marine spatial planning, er der et påtrængende behov for at få udredt de forskellige danske institutioners rolle, deres formelle og uformelle samspil og det overordnede regelværk. Et sådant aktuelt overblik eksisterer ikke i øjeblikket, og tilvejebringelse af et sådant vidensgrundlag er afgørende for mulighederne for (videre)udvikling af en bæredygtig, effektiv, integreret og demokratisk funderet dansk havforvaltning og –planlægning - uden gaps, overlap, ufordelagtig ansvarsfordeling eller manglende demokratisk forankring.
AkronymHavforvaltning-DK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201930/06/2020