Instrumentering af geotekniske konstruktioner med efterfølgende monitering og tolkning / Instrumentation of Geotechnical Structures with Subsequent Monitoring and Interpretation

 • Jørgensen, Mogens B. (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Inden for dette projekt planlægges og udføres instrumenterings- og moniteringsopgaver, der ofte initieres gennem eksterne henvendelser. Formålet er dels at følge en konstruktions bevægelser i byggefasen med mulighed for en kontrolleret indgriben om nødvendigt - og dels at studere konstruktionens langtidsegenskaber med mulighed for afprøvning og justering af teoretiske og praktiske analyseredskaber. Eksempelvis måles stadig på op til 26 år gamle vejdæmninger i Nordjylland, der er anlagt på bløde jordlag. I septemebr 2002 er etableret et ny målefelt lidt nord for Vejle, hvor linieføringen til en ny motortrafikvej på en strækning mellem Ris Ølholm passerer et område med stærkt sætningsgivende jordlag. Moniteringen, der omfatter sætninger og poretryk, følger et planlagt forbelastningsforløb.(Mogens Bitsch Jørgensen) Er afsluttet i 2002.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003