Integration og styring af vindkraft i det danske elsystem

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at analysere og udvikle modeller til beskrivelse af vindmøllers og vindmølleparkers samspil med andre elproduktionsenheder og analysere deres egenskaber med henblik på effekt- og frekvensstyring og medansvar for systemstabilitet. Endvidere skal projektet skabe baggrund for at vurdere grænsen for andelen af vindenergi i det danske elsystem. Modellerne skal således kunne analysere elsystemer med vindmøller,centrale kraftværker, kraftvarmeenheder og energilager , herunder anvendelsen af kompensationsenheder m.m. I projektet fokuseres på at udfærdige modellerne set fra transmissionsniveau, hvor især udbygningen med store vindmølleparker (landplacerede eller offshore) og problematikken om hvordan energien skal transporteres til land fra offshore parker (AC- eller DC transmission) er af interesse. Igennem projektet skal der opbygges og implementeres modeller af transmissionsnettet (AC og DC) med tilhørende centrale kraftvarmeenheder og laster og hvor produktionen fra de decentral kraftvarmeværker er set fra transmissionsniveau. Til denne model skal der kobles modeller af større vindmølleparker med forskellige styringsstrategier. I modellerne inkluderes og implementeres beskyttelsesudstyr og -strategier med henblik på stabilitetsanalyse. Vindmølleparker med forskellige generator/konverter topologier modelleres og styringsstrategier med henblik på deltagelse i effekt eller frekvensreguleringen på nettet sammenlignes og optimeres med henblik på produktionsevne og/eller stabilitetsforhold. Projektet er finansieret som et PSO-projekt fra Elkraft System og udarbejdes af Birgitte Bak-Jensen, Zhe Chen og Hans Nielsen , Institut for Energiteknik Aalborg Universitet, Anca Hansen og Poul Sørensen, Risø, samt Jesper Hjerrild, Elsam Engineering. I forbindelse med projektet udarbejdes tillige et Ph.D projekt af Akarin Suwannarat med titlen Integration and control of wind farms in the Danish electricity system (se dette)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.