Integreret beregningsmetode for temperatur- og strømningsforhold i bygninger / Integrated Modelling of Temperature and Air Flows in Buildings

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at kombinere metoder til beregning af temperatur- og strømningsforhold i bygninger for at gøre det muligt at simulere temperatur og luftkvalitet i bygninger med naturlig ventilation. Der lægges især vægt på udvikling af en ny forbedret metode til beregning af effekten af natkøling af bygninger og hensyntagen til både globale og lokale temperaturgradienter i bygninger ved beregning af kapaciteten af naturlig ventilation. Projektet gennemføres i samarbejde med By og Byg. Projektet støttes af Villum Kann Rasmussen fonden via Center for Hybrid Ventilation. (Rasmus Lund Jensen, Per Heiselberg) The aim of this project is to combine methods for modelling temperature and air flow conditions in buildings to make it possible to simulate temperature and air quality in buildings with natural ventilation. Special focus is put on developing a new improved method for calculating the effect of night cooling of buildings and taking account of both global and local temperature gradients in buildings when calculating the capacity of natural ventilation. The project is performed in cooperation with "By og Byg" (Danish Building and Urban Research) and is funded by the Villum Kann Rasmussen Foundation via Hybrid Ventilation Centre at Aalborg University
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato30/03/200430/03/2004