Beskrivelse

Befordring af personer i landdistrikterne er et centralt emne i disse år, og den kollektive transport omorganiseres med færre ruter til følge. Mange kommuner har reageret på denne udfordring med forskellige former fro Flextursordninnger, som lider af at de ikke er særlig flexible, og koster kommunekasserne betragtelig beløb at holde i drift.

Befolkningstallet er mange steder vigende, men alligevel er behovet for befordring stigende og større end nogensinde, fordi landsbyer og landditrikter i dag kun kan eksistere og forstås som højmobile pendlersamfund. Samtidigt åbner moderne kommunikationsteknologi op for nye måder at organisere befordringen på. Derfor ønskes det undersøgt om i hvilken grad befordringsbehovet i landdistrikter kan dækkes gennem såkaldt Intelligent Samkørsel, hvor forskellige, elektroniske platforme gør det teknologisk muligt at sammenbinde kørselsudbyder og kørselsefterspørger.

De praktiske skala 1:1-forsøg ønskes udført i området omkring landsbyerne Sandved-Tornemark på Sydsjælland og området ved landsbyerne Voldum, Haurum, Bøstrup, Granslev og Sall i Favrskov Kommune. En central del af projektet er bevidstgørelse om mulighederne med Intelligent Samkørsel. Interessen for og effekterne af Intelligent Samkørsel undersøges ved hjælp af webbasserede spørgeskemaer og interviews blandt deltagerne. Projektet vil have stor værdi for lokalområderne, fordi befordringsudfordringen mindskes, men også fordi projektet må forventes at samle befolkningen og dermed forbedre samarbejdet og den sociale kapital i området. I et større perspektiv vil resultaterne have værdi omkring løsninger på befordringen på landet og give svaret på i hvilket omfang Intelligent Samkørsel kan bidrage til at mindske transportens negative klimabidrag.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201301/10/2014