Internationalt samarbejde om høretærskler og hørestyrkekurver

  • Møller, Henrik (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Høretærskler og hørestyrkekurver for lyd i frit felt beskriver nogle af de mest fundamentale egenskaber ved menneskets hørelse. Begge dele har i mange år været standardiseret i ISO226. Data i denne standard har deres oprindelse i Robinson og Dadsons arbejder fra 1950'erne. Nyere data har vist systematiske afvigelser fra de standardiserede værdier, og en fuldstændig revision af standarden blev påbegyndt. Det lå hurtigt klart, at det for høretærsklens vedkommende kun var nødvendigt med mindre justeringer, og tærsklen blev derfor standardiseret separat i ISO389-7:1996. For hørestyrkekurvernes vedkommende, var afvigelserne mere alvorlige, og det blev anset for nødvendigt at foretage en gennemgribende revurdering af den videnskabelige baggrund for de psykometriske metoder og for modellering af hørestyrkefunktionen, ligesom det var nødvendigt at supplere datamaterialet. Et sådant arbejde er mere omfattende end normalt for en standardiserings-arbejdsgruppe, og der blev derfor nedsat et forum af internationale eksperter, som repræsenterede anerkendte laboratorier fra hele verden. Aalborg Universitet har bidraget til alle dele af dette arbejde, dog med særlig fokus på vores hørelse ved lave frekvenser. I dette område har kun få laboratorier produceret data. Der mangler især data ved høje niveauer, hvilket er en naturlig konsekvens af de tekniske problemer, der er med at producere disse lyde præcist og uden forvrængning. Det internationale forskningssamarbejde har løbet parallelt med og suppleret standardiseringsprocessen, og der er nu generel enighed om nye data og deres støtte i hørestyrkemodeller. Der er vedtaget reviderede internationale standarder (ISO 226:2003 og ISO 389-7:2005). Det internationale samarbejde har modtaget generøs støtte fra NEDO (New Energy and industrial technology Development Organization, Japan). Deltagerne er: Yoiti Suzuki, Tohoku University, Japan (forskning koordinator); Volker Mellert, Oldenburg University, Germany; Utz Richter, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany; Henrik Møller, Aalborg University, Denmark; Leif Nielsen, Dansk Standard, Danmark; Rhona Hellman, Northeastern University, USA; Kaoru Ashihara, Electrotechnical Laboratory, Japan; Kenji Ozawa, Yamanashi University, Japan; Hisashi Takeshima, Sendai National College of Technology, Japan. Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200631/12/2006