Interpersonel Kommunikation i Organisationer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det teoretiske udgangspunkt er at skabe et teoretisksprogbrugsanalytisk fundament til at analysere interpersonel kommunikation i organisationer. Systemisk Funktionel Lingvistik i Halliday-traditionen og diskursanalyse blev kombineret til et teoretisk koncept, som blev brugt til at undersøge relationen mellem leder og medarbejder i fem medarbejdersamtaler i en stor dansk virksomhed. Resultaterne blev sammenlignet med koncepter over medarbejdersamtaler. Det viste sig, at der er meget stor divergens mellem den relation, der faktisk skabes i medarbejdersamtalen og de koncepter, som bliver lavet af organisationsteoretikere. Ph.d.-projekt. (Søren Frimann Trads)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003