Interreg IVA Øresund Bærebyg

  Beskrivelse

  Medforfatter på følgende rapporter:
  Rapport 1: Effektive og bæredygtige byggeprocesser i Øresundsregionen - Teknologi, proces, produkt, kvalitet og innovation samvirkes i et ny-industrielt perspektiv.
  Rapport 2: Byggevarekataloger som digitalt koncept i Øresundsregionen- Analyse og forslag til udvikling af effektive og bæredygtige byggeprocesser.
  Rapport 3: Arbejdsinstruktioner som digitalt koncept i Øresundsregionen - Analyse og forslag til udvikling af effektive og bæredygtige byggeprocesser.
  Rapport 4: Kvalitetsstyring, egenskaber og tolerancer - Analyse og forslag til udvikling af effektive og bæredygtige byggeprocesser.
  Rapport 5: Danske casestudier og interview om Øresundsregionens udvikling - Analyse af holdninger om effektive og bæredygtige bygge-processer.
  Rapport 6: Svenska fallstudier och empiri om Öresundsregionens utveckling - Analys av hållningar om effektiv og hållbara byggprocesser
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/201131/10/2012