Intrapreneurship i små og mellemstore virksomheder (Erhvervsinnovatør- Tanja Hell)

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Formålet med erhvervsinnovatørinitiativet er, at fremme dansk erhvervslivs udviklingsmuligheder, ved at: Fremme udvikling og innovation i mindre virksomheder gennem erhvervsinnovatør-projekter. Sikre tilførsel af ny viden til de mindre virksomheder gennem ansættelse af en højtuddannet person i en given periode. Udvikle kompetencer og førleder-erfaring hos erhvervsinnovatørerne gennem projektarbejde, der kan føre til ansættelse i virksomhederne. Initiativet retter sig mod virksomheder med op til 50 ansatte og til personer med minimum en bachelorgrad. Der kan også tilknyttes en uddannelsesinstitution til projektet. Samarbejdet mellem parterne skal udmønte sig i et sammenhængende udviklingsprojekt for virksomheden. Samarbejdspartnerne er i dette tilfælde markman Human Resource ApS, erhvervsinnovatør Tanja Hell, samt vejleder fra Aalborg universitet, Olav Jull Sørensen. Opgaven består i, at undersøge og udvikle et nyt forretningskoncept for markman Human Resources ApS. Forretningskonceptet, som skal appellere til små og mellemstore virksomheder, skal bygges op omkring konsulentydelser indenfor intrapreneurship. Projektet om intrapreneurship består af fire dele; (1) dels at klargøre begrebet og dets indhold og potentiale, (2) dels af afdække hvilke behov der er i nordjyske SMV?ere for rådgivning inden for intrapreneurship, (3) dels på basis af undersøgelsesresultater at udvikle et forretningskoncept for markman Human Resources ApS omkring intrapreneurship (træning og rådgivning), samt (4) at afprøve forretningskonceptet. Ud over et grundigt litteraturstudie i intrapreneurship og innovation, foretages en større spørgeskemaundersøgelse blandt nordjyske virksomheder i forbindelse med projektet. Forløbet finansieres af Videnskabsministeriet samt markman Human Resource ApS.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato04/08/200304/05/2004