INVENT - en intelligent respirator / INVENT - an Intelligent Ventilator

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle et beslutningsstøttesystem, der kan foreslå optimale indstillinger for respiratorer, der anvendes på patienter på intensivafdelinger. Fysiologiske modeller for transport af ilt og kuldioxid og for lungernes mekaniske egenskaber er blevet udviklet. Modellerne bruges til at bedømme patientens patofysiologiske tilstand og til at forudsige effekten af ændringer i respiratorindstillingerne. Straffunktioner anvendes til at knytte en straf til uønskede fysiologiske tilstande, fx dårlig oxygenering, acidose, alkalose og lungeskader som barotraumer, atelektase og ilttoksitet. En optimal indstilling af respiratoren kan derefter bestemmes ved at finde de indstillinger, der giver den bedste balance mellem de uønskede tilstande, det vil sige den indstilling, der giver den mindste forventede totale straf. En prototype af INVENT er ved at blive testet retrospektivt på data indsamlet på en intensivafdeling. INVENT bliver videreudviklet til at inkludere interaktion mellem lungemekanik og gasudveksling i lungerne, og til at inkludere interaktion mellem hjertet og lungernere. Støttet af et rammeprogram fra NABIIT under Det Strategiske Forskningsråd, Maquet Critical Care System AB (tidligere: Siemens Elema) og af Aalborg Sygehus (ph.d.-stip.). (Stephen Rees, Steen Andreassen, Bram Smith, Yichun Zhao; Charlotte Allerød, Søren Kjærgaard, Per Thorgaard, Anæstesiologisk Afd., Aalborg Sygehus; Egon Toft, Kardiologisk Afd., Aalborg Sygehus)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199731/12/2015