Invers filtrering af hovedtelefoner ved binaural lydgengivelse

  • Minnaar, Pauli (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I tidligere projekter er den elektroakustiske transmission fra hovedtelefoners terminaler til lydtryk i øregangen på personer undersøgt. Det er vist, at transmissionen er stærkt personafhængig, og at det er vigtigt nøjagtigt hvor og hvordan, målingen foretages. Dette projekt fokuserer på opdelingen af transmissionen i minimum-fase, lineær-fase og all-pass-komponenter. For at gøre et binauralt afspilningssystem akustisk transparent, må systemet invers filtreres mht. alle tre komponenter. Stabiliteten af den inverse filtrering over for person-individuelle forskelle og ændringer af hovedtelefonernes og mikrofonens placering undersøges.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004