Involvering af familier i udsatte positioner med digitale teknologier

Projektdetaljer

Beskrivelse

Inddragelse af familier i udsatte positioner har været genstand for forskningen i socialt arbejde og udviklingen af politikken igennem en årrække. Formålet projektet er med en praksisforskningstilgang at belyse hvordan unge, forældre og socialarbejdere oplever muligheden for at understøtte brugerinddragelse i socialt arbejde med udvalgte digitale teknologier. Interessen for digitaliseringen i socialt arbejde er affødt af den danske digitaliseringsstrategi, som bl.a. har fokus på forestillinger om mere borgerinddragelse, effektivitet, ensartethed og retssikkerhed. Undersøgelser viser, at op mod 20% af den danske befolkning har svært ved at anvende de allerede implementerede digitale teknologier i det offentlige og kan føle sig ekskluderet. Dette kan udfordre trivslen i familien. Andre internationale undersøgelser viser at der kan være en række fordele ved digitale teknologier, da de kan understøtte bedre beslutninger og borgerinddragelsen af familier i udsatte positioner. Den eksisterende viden er generel og det findes derfor nødvendigt, at dette undersøges nærmere i forhold til familier i udsatte positioner, fordi kommunerne har en række særlig forpligtelser til at sikre børns trivsel, borgerinddragelse og retssikkerhed.

Overstående undersøges med følgende forskningsspørgsmål, som udvikles i samarbejde med familier gennem en praksisforskningstilgang:

Hvordan oplever familier i udsatte positioner og socialarbejdere borgerinddragelse med udvalgte digitale teknologier i socialt myndighedsarbejde?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202201/06/2025

Samarbejdspartnere

 • VIA University College
 • TrygFondens Børneforskningscenter
 • TrygFonden

Emneord

 • Familier i udsatte positioner
 • Digitalisering
 • Retssikkerhed
 • Brugerinvolvering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • Underretninger i fokus

  Nirmalarajan, L., Berg, L., Rossholm, M., Bodilsen, S., Dalgaard Toft, S. & Villumsen, A. M.

  01/01/201931/12/2024

  Projekter: ProjektForskning