IPO-database over danske børsintroduktiioner 1984-2004

Beskrivelse

Med IPO-database projektet er der etableret en database over de danske børsintroduktioner for perioden 1984-2004, på baggrund af de ved introduktionen udstedte prospekter. Datamaterialet omfatter en række informationer vedrørende introduktionen, som aktietyper, børsintroduktionssystemer, kapitalforhøjelsestyper, emissionsbanker, bestyrelse og direktion, revisionsfirmaer, advokatfirmaer mm. Derudover indgår udviklingen i aktiekapital, ejerforhold og virksomhedsspecifikke data vedrørende regnskaber før introduktionen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200131/12/2004

Finansiering

  • <ingen navn>