IPO-database over danske børsintroduktiioner 1984-2004

 • Andersen, Hans Sommerfeldt (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Med IPO-database projektet er der etableret en database over de danske børsintroduktioner for perioden 1984-2004, på baggrund af de ved introduktionen udstedte prospekter. Datamaterialet omfatter en række informationer vedrørende introduktionen, som aktietyper, børsintroduktionssystemer, kapitalforhøjelsestyper, emissionsbanker, bestyrelse og direktion, revisionsfirmaer, advokatfirmaer mm. Derudover indgår udviklingen i aktiekapital, ejerforhold og virksomhedsspecifikke data vedrørende regnskaber før introduktionen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200131/12/2004

  Finansiering

  • <ingen navn>