Ironi og avantgarde i den moderne amerikanske roman

 • Andersen, Tore Rye (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Med udgangspunkt i en aktuel postironisk litteratur, der søger at gøre op med postmodernismens og den moderne mainstreamkulturs ironi, vil projektet dels undersøge efterkrigstidens amerikanske ironiske litteratur samt receptionen af denne, dels tage avantgardebegrebet op til fornyet overvejelse. Ph.d.-projekt.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …